Kadra pedagogiczna to jeden z wielu naszych atutów. Dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej to najważniejsza sprawa w organizacji przedszkola. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych. Również wszyscy pracownicy przeszkoleni są z pierwszej pomocy przedmedycznej (certyfikaty od www.twojratownik.pl). Ostatnie szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej odbyło się 24.02.2018.

Nasi nauczyciele posiadają nie tylko wiedzę pedagogiczną, metodyczną, psychologiczną, ale również mają w sobie „to coś”, co pozwala twórczo pracować z dzieckiem przedszkolnym. Potrafią wzbudzić zainteresowanie dziecka różnymi dziedzinami życia, rozwinąć wyobraźnię, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, szanować indywidualność, a nade wszystko potrafią wspomagać je w rozwoju. 

Na każdą grupę przedszkolną przypadają po dwie Panie, na grupę żłobkową 3 Panie.

Skład zespołu to:

- pani Joanna P. (opiekun żłobka, zastępca dyrektora),

- pani Paulina (opiekun żłobka),

- pani Dorota (opiekun żłobka),

- pani Anna (j. angielski i hiszpański, opiekun starszaków),

- pani Wiktoria (wychowawca starszaków), 

- pani Magda (opiekun 3-latków), 

- pani Katarzyna (opiekun 3-latków),

- pan Stasiek (gimnastyka + judo),

- pani Beata Mościcka (rytmika),

- pani Joanna J. (logopeda),

- pani Joanna M. (woźna).

- pani Beata Manelska (dyrektor, właściciel przedszkola).