Motto naszej pracy:

„Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki…

Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję do czynnego życia…”