* W zasadzie wszyscy Rodzice, którzy podpisali umowę z nami dołączają na facebooku do profilu KRASNOLUDKI HOP GRUPA ZAMKNIĘTA (jeśli ktoś nie ma konta na facebooku warto utworzyć puste spod którego będzie można podglądać życie naszej Placówki). Grupa ta powstała w lutym 2017r., zamieszczamy tam wszelkie posty z informacjami, zdjęcia z imprez itp. Nie mają do niej dostępu osoby z zewnątrz.

https://www.facebook.com/krasnoludkihop.grupazamknieta

 

Organizacja dnia


6:30 – 8:45 
Witamy się, rozmawiamy. Wspólne zabawy w celu uspołecznienia oraz wytworzenia więzi uczuciowych między dziećmi, rysujemy, budujemy z klocków. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i gimnastyczne.
8:45 – 9:30
Przygotowanie do śniadania. Śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9:30 – 12:00
Zajęcia dydaktyczne, manualne, rytmika, zajęcia grupowe logopedyczne, zabawy w ogrodzie/spacery.
12:00 – 12:15 
Obiad (II danie). Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi oraz zachowań prozdrowotnych.
12:15 – 14:00 
Leżakowanie lub dla dzieci, które nie śpią odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.
14:00 – 14.30 
Obiad (zupka).
14:30 – 15.30
Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
15:30 – 16.00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. 
Od 16.00 
Zabawy dowolne, zabawy grupowe lub indywidualne prowadzone przez nauczycieli, gry, zabawy plastyczne, w ciepłe dni zajęcia w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami –najważniejsze informacje o pobycie dziecka danego dnia, (17:00 –II Podwieczorek).