Godziny pracy przedszkola


Niepubliczne Przedszkole Krasnoludki Hop otwarte jest w godzinach od 07:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

W Wigilię przedszkole jest zamknięte.

 

W Sylwestra placówka pełni dyżur dla dzieci, których Rodzice wykazali chęć przyprowadzenia ich w tym dniu do przedszkola, ale nie później niż do godziny 14.00.

 

W sytuacjach szczególnych, kiedy Rodzic nie jest w stanie dojechać po dziecko do godziny 18:00, po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora przedszkola zapewniamy maluchowi opiekę za dodatkową opłatą (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę).